Chiều ngày 13 tháng 12 năm 2018, tại Cung Trí thức Thành phố, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo lấy ý kiến định hướng xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng với nội dung : “ Thực tế và định hướng việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực tại Việt Nam”. Đây là một trong những chủ đề được các lực lượng tư vấn kỹ thuật và các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm, là một nội dung quan trọng trong Đề án  Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng tại Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Hiệp hội, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội, Lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị Hội viên Hiệp hội; đại diện Vụ KHCN và Môi trường và Cục Quản lý hoạt động xây dựng – BXD.  Ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường cùng với Chủ tịch Hiệp hội  đã phát biểu khai mạc và chủ trì hội thảo.

Các bài trình bày tham luận của các Hội viên Hiệp hội  tại hội thảo (Lãnh đạo Hiệp hội, TEDI, SCQC, IBST, PECC1) đã được chuẩn bị, trình bày công phu, trọng tâm nêu bật được bức tranh tổng thể thực tế việc áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế trong các dự án dân dụng, giao thông, năng lượng. Các bài tham luận cũng kiến nghị một số giải pháp với cơ quan quản lý nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn nhằm áp dụng đồng bộ, khả thi các tiêu chuẩn nước ngoài phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Các tham luận, ý kiến tại hội thảo sẽ được Hiệp hội tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng xem xét sử dụng trong việc triển khai thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Một số hình ảnh Hội thảo:

  • Ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Xây dựng phát biểu khai mạc:

  • Tiến sỹ Nguyễn Đại Minh – Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng trình bày tham luận :

  • Ông Hoàng Đôn Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty SCQC trình bày tham luận:

  • Ông Nguyễn Hữu Chỉnh – Phó tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 ( PECC1) trình bày tham luận

  • Ông Vũ Tuấn Anh – Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải trình bày tham luận :

  • Tiến sỹ Từ Đức Hòa – Phó Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam trình bày tham luận: