Giải thưởng Fidic được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh các dự án có đóng góp cho các dự án giúp các nền kinh tế và cộng đồng thế giới phát triển chất lượng cuộc sống cao hơn.Các đề cử giải thưởng dành cho các công ty thuộc các Hiệp hội thành viên của Fidic đã cung cấp kỹ thuật chính và các dịch vụ liên quan đến các dự án thuộc mọi loại và mọi quy mô.

Năm 2018, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã gửi 6 Dự án tham dự giải thưởng. Trong đó,  Dự án của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải – TEDI (Dự án Nút giao Ngã Ba Huế – TP Đà Nẵng) và Công ty CP tư vấn xây dựng điện 1 – PECC1( Dự án Thủy điện Huội Quảng), Hội viện của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt nam đã vinh dự được FIDIC lựa chọn trong danh sách trao tặng khen thưởng của FIDIC (22 Dự án), công bố trên Website của FIDIC ( http://fidic.org/about-fidic/fidic-awards/fidic-awards-2018 )

Dự án nổi bật của năm sẽ được FIDIC lựa chọn trong danh sách các dự án đã được FIDIC khen thưởng. 22 Dự án được khen thưởng cùng với Dự án nổi bật của năm, Giải thưởng Kỹ sư trẻ FIDIC 2018 sẽ được FIDIC công bố, trao tặng tại Hội nghị Thường niên ngày 09-11/9/2018 tại Berlin.

Đây là lần thứ hai Hiệp hội gửi các dự án tham dự giải thưởng FIDIC. Xin chúc mừng Tổng công ty TEDI và Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1.

Danh sách các dự án được FIDIC công bố khen thưởng( Award of Merit) :

FIDIC 2018 AWARDS – SHORTLISTED PROJECTS
# Country Project name Firm name FIDIC MA Endorsing
1 Australia Anna Meares Velodrome Arup Pty Ltd Consult Australia
2 Canada Veer Kunwar Singh Bridge McElhanney Consulting Services Ltd. Association of Consulting Engineering Companies-Canada (ACEC)
3 China Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Base China International Engineering Consulting Corporation Ltd. China National Association of Engineering Consultants (CNAEC)
4 China Sinar Mas Plaza East China Architectural Design & Research Co. Ltd. China National Association of Engineering Consultants (CNAEC)
5 China Ningbo Meishan-Chunxiao Bridge Shanghai Municipal Engineering Design Institute (Group) Co. Ltd. China National Association of Engineering Consultants (CNAEC)
6 China Jinping I Hydropower Station on the Yalong River Yalong River Hydropower Development Company, Ltd. China National Association of Engineering Consultants (CNAEC)
7 China Guiyang-Weng’an Expressway CCCC Highway Consultants Co. Ltd. China National Association of Engineering Consultants (CNAEC)
8 China Hefei-Fuzhou High-speed Railway China Railway Siyuan Survey and Design Group, Co. Ltd. China National Association of Engineering Consultants (CNAEC)
9 China The West Qinling Tunnel on Lanzhou-Chongqing Railway China Railway First Survey & Design Institute Group Co., Ltd China National Association of Engineering Consultants (CNAEC)
10 China National Wind/Photovoltaic/Energy Storage and Transmission Demonstration Project North China Power Engineering Co., Ltd of China Power Engineering Consulting Group China National Association of Engineering Consultants (CNAEC)
11 China Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope China International Engineering Consulting Corporation China National Association of Engineering Consultants (CNAEC)
12 China Huanggang Yangtze River Bridge China Railway Major Bridge Reconnaissance & Design Institute Co., Ltd. China National Association of Engineering Consultants (CNAEC)
13 China Shanghai Rail Transit Line 12 Project Shanghai Tunnel Engineering & Rail Transit Design and Research Institute China National Association of Engineering Consultants (CNAEC)
14 Hong Kong Harbour Area Treatment Scheme (HATS) Stage 2A, Hong Kong Arup The Association of Consulting Engineers of Hong Kong
15 Japan Delhi Metro Project Oriental Consultants Global Co., Ltd. Engineering and Consulting Firms Association, Japan (ECFAJ)
16 Korea Samcheok LNG Terminal LNG Storage Tanks Dasan Consultants Co., Ltd. Korea Engineering & Consulting Association (KENCA)
17 Russia Interim Storage Facility for RBMK Spent Nuclear Fuel Assemblies from IIgnalina NPP Units 1 and 2 (B1) Joint-Stock Company ASE Engineering Company (JSC ASE EC) National Association of Consulting Engineers in Construction (NACEC)
18 USA SR 520 Floating Bridge and Landings Project HDR American Council of Engineering Companies (ACEC)
19 USA Pearl Harbor Memorial Bridge AECOM American Council of Engineering Companies (ACEC)
20 USA World Trade Center Transportation Hub STV American Council of Engineering Companies (ACEC)
21 Vietnam Huoi Quang Hydropower Project Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1 Vietnam Engineering Consultant Association (VECAS)
22 Vietnam Nga Ba Hue Interchange Construction Project, Da Nang City, Viet Nam Transport Engineering Design Inc – TEDI Vietnam Engineering Consultant Association (VECAS)