Ngày 25 tháng 10 năm 2017 tại Hà Nội, được sự hỗ trợ của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức thành công khóa tập huấn về Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) theo Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/7/2016.

IMG_6646 IMG_6649