Với sự hỗ trợ của FIDIC, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt nam đã tổ chức 2 Khóa tập huấn Về Quản lý và quản trị Hợp đồng FIDIC tại Hà nội (ngày 20-21/11/2018) và Thành phố Hồ Chí Minh( 23-24/11/2018). Khóa tập huấn đã tạo cơ hội cập nhật, nâng cao kiến thức thiết yếu cho các đối tượng thường xuyên tham gia quản lý các hợp đồng theo chuẩn của FIDIC; tập trung chủ yếu vào các cơ chế hợp đồng, các tính năng quản lý dự án của hợp đồng FIDIC, xây dựng chi tiết về các phương pháp thực tiễn nhất có thể chấp nhận. Nội dung Khóa tập huấn, về cơ bản dựa theo “Quyển sách Đỏ” và “Quyển sách Vàng” xuất bản năm 1999 của FIDIC, cập nhật những đặc điểm riêng (khác biệt) của “Quyển sách Đỏ, Quyển sách Vàng” xuất bản năm 2017. Đồng thời, những bước quan trọng nhất trong giai đoạn chuẩn bị dự án, chuẩn bị Điều kiện Riêng của hợp đồng sao cho phù hợp nhất với điều kiện thực tiễn cũng được Giảng viên giới thiệu

Khóa tập huấn được thực hiện theo chương trình Module 4 của FIDIC, do ông Zoltan Zahonyi, Giảng viên Quốc tế của FIDIC, hiên là Chủ tịch Ủy ban Hợp đồng của FIDIC trực tiếp biên soạn tài liệu và giảng dạy. Tham dự khóa tập huấn có các các kỹ sư, kiến trúc sư, luật sư, lãnh đạo và chuyên viên thuộc các Doanh nghiệp tư vấn trong và ngoài Hiệp hội, thuộc các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, Tập đoàn kinh tế, các Nhà thầu xây dựng Việt nam và quốc tế, Công ty Luật, Công ty Kiểm toán, các tổ chức khác đang làm việc tại Việt nam và nước ngoài.

Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cục Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng cũng cử Lãnh đạo và chuyên viên tham dự khóa tập huấn.

Kết thúc khóa tập huấn, các học viên tham dự được cấp chứng nhận hoàn thành trương trình tập huấn do FIDIC và Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt nam cấp.

Một số hình ảnh khóa tập huấn tại Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh:

  • Tại Hà Nội:

  • Tại Tp Hồ Chí Minh: