Hàng năm, Hiệp hội Quốc tế các Kỹ sư Tư vấn – FIDIC tổ chức trao Giải thưởng Kỹ sư chuyên nghiệp trẻ do các Hiệp hội Quốc gia thành viên đề nghị. Năm 2017, việc trao giải thưởng Kỹ sư chuyên nghiệp trẻ được tổ chức tại Hội nghị thường niên và Hội nghị Quốc tế tại Jakarta, Indonesia.

Năm nay, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đề cử Thạc sĩ, Kỹ sư xây dựng Nguyễn Tiến Quyết – thuộc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP (VNCC) tham dự Giải thưởng Kỹ sư chuyên nghiệp trẻ của FIDIC năm 2017.

Đây là lần đầu tiên Hiệp hội tham gia đề cử trao Giải thưởng Kỹ sư chuyên nghiệp trẻ của FIDIC