2

Hôm qua, 22 tháng 10 năm 2015, Thường vụ Ban Chấp hành nhiệm kỳ V (2015-2020) của Hiệp hội đã họp phiên thứ nhất để bàn và thống nhất một số vấn đề quan trọng liên quan đến công tác kiện toàn tổ chức của Hiệp hội và xin ý kiến một số vấn đề chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai Ban chấp hành dự kiến vào tháng 12 năm 2015.

Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Thị Duyên chủ trì cuộc họp với sự tham dự của 21 thành viên Ban thường vụ.

Thay mặt Lãnh đạo Hiệp hội, Ông Hoàng Ứng Huyền, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội báo cáo tóm tắt các công việc Hiệp hội đã thực hiện kể từ sau khi tiến hành Đại hội cho đến nay cũng như báo cáo, trình, diễn giải một số công việc liên quan để xin ý kiến thống nhất của các thành viên Ban Thường vụ.

Hội nghị quan tâm đến báo cáo và đề xuất của 03 Trưởng Ban chuyên môn: Ông Nguyễn Dư Tiến – Trưởng Ban Chính sách; Ông Cao Minh Khang – Trưởng Ban Đối ngoại; Ông Nguyễn Văn Châu – Trưởng ban Hội viên về phương thức hoạt động, dự kiến kế hoạch hoạt động và đề xuất nhân sự của các Ban. Với chức năng là tham mưu và giúp việc cho Chủ tịch trong các hoạt động Hiệp hội trong từng lĩnh vực, các Trưởng Ban chuyên môn sẽ xây dựng kế hoạch làm việc với Chủ tịch Hiệp hội để thống nhất về tổ chức của các Ban sao cho có sự phối hợp chặt chẽ của các Ban chuyên môn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hiệp hội và quản lý vận hành của Văn phòng Hiệp hội cùng với sự tham gia tích cực của Trưởng đại diện Hội viên các khu vực.

Ban Thường vụ cũng thống nhất phân công công việc cho các Ủy viên Ban thường vụ phù hợp các lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

Hội nghị thống nhất thông qua tờ trình của Văn phòng Hiệp hội về việc kiện toàn tổ chức Trung tâm Phát triển Tư vấn và Đào tạo, bổ nhiệm ông Nguyễn Dư Tiến, Tiến sĩ kết cấu, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Chính sách nghiệp vụ giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm. Hội nghị giao Chủ tịch Hiệp hội, Tổng Thư ký và Giám đốc Trung tâm nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ kiện toàn tổ chức để đảm bảo hoạt động của Trung tâm.

Cũng trong Hội nghị này, Hội đồng thi đua khen thưởng của Hiệp hội đã trình Ban Thường vụ danh sách đề nghị xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân của các đơn vị thành viên Hiệp hội đề nghị trong năm 2014. Hội nghị nhất trí thông qua đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng Hiệp hội trong kỳ khen thưởng lần này và cũng đề nghị sớm xây dựng tiêu chí xét khen thưởng cho các kỳ tiếp theo.

Hội nghị nghe Chủ tịch Hiệp hội báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội vào tháng 12/2015, đề nghị thông qua danh sách vinh danh các đơn vị Hội viên đã có nhiều đóng góp cho quá trình thành lập và hoạt động của Hiệp hội (khoảng 70 đơn vị có thời gian tham gia Hiệp hội từ 10 năm trở lên). Hội nghị cũng thống nhất việc tôn vinh các Lãnh đạo, cá nhân đã có nhiều đóng góp và trong quá trình thành lập và phát triển của Hiệp hội qua các thời kỳ.

Về dự thảo Quy chế Ban chấp hành, do tính chất quan trọng của văn bản và quỹ thời gian có hạn, Chủ tịch Hiệp hội đề nghị các thành viên sớm có góp ý bằng văn bản gửi về Văn phòng Hiệp hội chỉnh sửa để trình Ban chấp hành Hiệp hội thông qua tại kỳ họp Ban chấp hành tới đây.

Kết thúc phiên họp, các thành viên Ban thường vụ nhất trí thông qua đơn xin gia nhập Hiệp hội của 04 tổ chức tư vấn mới. Ban thường vụ giao Văn phòng Hiệp hội sớm thông báo chính thức ý kiến cuộc họp tới các đơn vị này và hoàn thiện thủ tục công nhận Hội viên theo quy định. Việc công bố là Hội viên chính thức cho các đơn vị này sẽ được tiến hành trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội dự kiến vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.

Bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội tổng hợp các nội dung đã bàn thảo, kết luận các vấn đề cũng như các công việc phải làm trong thời gian tới. Các thành viên Ban thường vụ nhất trí thông qua.