Sáng ngày 17 tháng 7 năm 2019, đoàn Ủy Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Ủy Ban Pháp luật của Quốc hội (Đoàn của Quốc hội) do đồng chí Lê Quang Huy – Phó Chủ nhiệm Ủy Ban KHCN và Môi trường, đồng chí Lê Hồng Tịnh – Phó Chủ nhiệm Ủy Ban KHCN và Môi trường, đồng chí Trương Minh Hoàng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cùng các cán bộ đã có buổi làm việc với Hiêp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, trọng tâm về hợp đồng xây dựng, quản lý chi phí và mô hình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Tham dự buổi làm việc, Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Thị Duyên cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Dư Tiến, Phó Chủ tịch Nguyễn Lập Sơn, Phó Chủ tịch Phạm Hữu Sơn cùng với một số Lãnh đạo các đơn vị Hội viên đã có trao đổi cởi mở, thẳng thắn với Đoàn của Quốc hội về một số bất cập, vướng mắc cần làm rõ trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng liên quan đến các vấn đề hợp đồng, quản lý chi phí, mô hình Ban Quản lý dự án …

Thông qua buổi làm việc, Hiệp hội đã có điều kiện báo cáo về các hoạt động của Hiệp hội trong thời gian qua, về tổng quan việc sử dụng các mẫu Hợp đồng FIDIC tại Việt Nam và các kiến nghị của các đơn vị Hội viên cho sự phát triển của lực lượng tư vấn kỹ thuật.

Một số hình ảnh: