Khóa tập huấn Hợp đồng FIDIC theo mẫu Điều kiện Hợp đồng Xây dựng ấn bản năm 2017 (Quyển sách Đỏ 2017) đã được Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS) tổ chức tại Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside,Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 03 – 04) và Khách sạn Movenpick, Hà Nội (ngày 09 – 10) trong tháng 12 năm 2020 với gần 90 học viên đến từ các doanh nghiệp tư vấn, nhà thầu xây dựng, chủ đầu tư…đã mang lại nhiều kiến thức hữu ích và quan trọng là hiểu đúng về các mẫu Hợp đồng FIDIC, nguyên tắc áp dụng theo hướng dẫn của FIDIC. Cùng với tài liệu do giảng viên biên soạn, các học viên tham dự được cung cấp 01 mẫu hợp đồng (Quyển sách Đỏ 2017 song ngữ Việt – Anh) do VECAS tổ chức biên dịch, phối hợp xuất bản theo thỏa thuận của FIDIC.

Với kinh nghiệm thực tế và kiến thức về pháp luật xây dựng, giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng và hợp đồng FIDIC, Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Thị Duyên đã trực tiếp trình bày các nội dung khóa học, lưu ý những vấn đề cần quan tâm khi áp dụng mẫu hợp đồng FIDIC để sử dụng phù hợp với các quy định hiện hành của Việt Nam. Khóa tập huấn không những tập trung về cấu trúc tổng quát các mẫu hợp đồng FIDIC, nguyên tắc áp dụng hiệu quả và trọng tâm là các Điều khoản trong Điều kiện Chung của Quyển sách Đỏ 2017, cơ chế phân xử tranh chấp…; đồng thời, các nghiên cứu tình huống và tất cả các câu hỏi của các học viên đều được giảng viên giải đáp thỏa đáng.

Kết thúc khóa học, các học viên nhận Chứng nhận hoàn thành khóa học (song ngữ Việt – Anh) do Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam cấp.

Với sự thành công của khóa tập huấn, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam tiếp tục tổ chức trong năm 2021 với nhiều chủ đề khác nhau về hợp đồng FIDIC.

Một số hình ảnh:

-Tại TP Hồ Chí Minh

 

Tại Hà Nội: