Contact
VIETNAM ENGINEERING CONSULTANT ACSSOSIATION - VECAS

Tầng 6 Cung Trí thức Thành phố, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024 3821 8093        Fax: 024 3974 0109
Email: vecas95@gmail.com