Thông báo Hội thảo quốc tế trực tuyến “The Digitization in the Construction Industry ”/ “Chuyển đổi số trong Ngành xây dựng” chiều ngày 22/6/2022 (13h30 – Giờ Việt Nam) do Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đăng cai tổ chức theo chương trình hội thảo của FIDIC ASIA PACIFIC.

Hội thảo được tổ chức bằng ngôn ngữ tiếng Anh,  có sự tham dự của Ban lãnh đạo FIDIC, FIDIC ASPAC và Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Các Kiến trúc sư hành nghề tại Việt Nam tham dự đầy đủ chương trình được Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam sẽ được cấp Chứng chỉ tham dự phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD) lĩnh vực Kiến trúc với số điểm CPD là 1.15 điểm (Nếu có nhu cầu).

Đường link đăng ký tham dự: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5mZRDKw4RC6_K08C3TANbw