Bà Phan Mỹ Linh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng tặng Bằng khen 2015 của Bộ Xây dựng
Kỷ niệm 20 năm thành lập
Đoàn Vecas dự hội nghị Fidic tại Dubai