Tin tức / Thông báo
Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 11/12/2021 tại TP Hồ Chí Minh
24/11/2021

Căn cứ Kế hoạch sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng của Hiệp hội tư vấn Xây dựng Việt Nam (Điều chỉnh) ngày 12/4/2021. Căn cứ Quy định Công tác tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trong thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 27 tháng 11 năm 2021 tại TP Hà Nội
24/11/2021

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

DANH SÁCH KỸ SƯ CHUYÊN NGHIỆP TIÊU CHUẨN ASEAN CẤP CHỨNG NHẬN CPD NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2021
18/11/2021

DANH SÁCH KỸ SƯ CHUYÊN NGHIỆP TIÊU CHUẨN ASEAN CẤP CHỨNG NHẬN CPD NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2021  

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ THAM GIA HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC (CPD) LĨNH VỰC KIẾN TRÚC NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2021
18/11/2021

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ THAM GIA HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC (CPD) LĨNH VỰC KIẾN TRÚC NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2021

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 20 tháng 11 năm 2021 tại TP Đà Nẵng
17/11/2021

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Thông báo Tổ chức Giải thưởng Chất lượng thiết kế công trình xây dựng năm 2021 “VECAS AWARD 2021”
10/11/2021

Thông-báo-Tổ-chức-Giải-thưởng-Chất-lượng-thiết-kế-công-trình-xây-dựng-năm-2021-_VECAS-AWARD-2021 Quyết-định-Ban-hành-Quy-định-về-Giải-thưởng-Chất-lượng-thiết-kế-công-trình-xây-dựng-năm-2021_VECAS-AWARD-2021-QĐ-số-44-ngày-10.11.2021 Quy-định-về-Giải-thưởng-Chất-lượng-thiết-kế-công-trình-xây-dựng-2021-VECAS-AWARD-2021-Ban-hành-kèm-theo-QĐ-44_2021_QĐ-VECAS-ngày-10.11.2021-của-Hiệp-hội-Tư-vấn-Xây-dựng-Việt-Nam

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 06 tháng 11 năm 2021 tại TP Hải Phòng
03/11/2021

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 30 tháng 10 năm 2021
27/10/2021

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Thư mời tham dự hội thảo: Phổ biến, cập nhật kiến thức về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình (QCVN 06:2021/BXD); Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư (QCVN 04:2021/BXD)
12/10/2021

Thư mời tham dự hội thảo online về QCVN 06 và QCVN 04 ngày 16-11-2021 Mẫu-đăng-ký hội thảo trực truyến ngày 16-11-2021

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ THAM GIA HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC (CPD) LĨNH VỰC KIẾN TRÚC NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 2021
11/10/2021

Danh sách cấp Chứng chỉ CPD lĩnh vực kiến trúc ngày 08-10-2021

Thông báo Điều chỉnh kế hoạch tổ chức sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2021 của Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam
10/10/2021

Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam xin thông báo Kế hoạch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) hoạt động xây dựng năm 2021 (Điều chỉnh lần 2) như sau : Thời gian: + Tại Hà Nội, TP Hải Phòng, TP Đà Nẵng, TP Nha Trang và TP Hồ Chí Minh : STT […]

Hội thảo trực tuyến: Giải quyết tranh chấp thông qua Ban xử lý/ Phân xử tranh chấp & Trọng tài thương mại cho các dự án xây dựng tại Việt Nam
24/09/2021

Hội thảo trực tuyến Giải quyết tranh chấp thông qua Ban xử lý Phân xử tranh chấp và Trọng tài thương mại cho các dự án xây dựng tại Việt Nam

Thư mời tham dự tập huấn Hợp đồng FIDIC theo Quyển sách Bạc 2017
22/09/2021

Thư mời tham dự tập huấn Hợp đồng FIDIC Quyển Sách Bạc 2017 Chương trình tập huấn Quyển sách Bạc 2017 tháng 11-2021 Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-tập-huấn    

THÔNG BÁO Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Thời gian ngày 16 tháng 10 năm 2021
22/09/2021

Thông báo sát hạch cấp CCHN Kiến trúc ngày 16-10-2021 Mẫu đăng ký sát hạch cấp CCHN kiến trúc

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 25 tháng 09 năm 2021
22/09/2021

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]