Tin tức / Thông báo
Thông báo về việc công nhận Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS) là Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc
06/05/2021

Ngày 05/5/2021 Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam – VECAS đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định (Quyết định số 495/QĐ-BXD ngày 05/5/2021) về việc công nhận Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam là Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc đủ điều kiện […]

THƯ MỜI THAM DỰ TẬP HUẤN HỢP ĐỒNG FIDIC ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG CHO THIẾT BỊ VÀ THIẾT KẾ – XÂY DỰNG (QUYỂN SÁCH VÀNG 2017)
12/04/2021

Thư mời tham dự tập huấn Hợp đồng FIDIC Quyển Sách Vàng 2017 Chương trình tập huấn Quyển sách Vàng 2017 VN Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-tập-huấn-YELLOW-Book-2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SÁT HẠCH ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2021 (ĐIỀU CHỈNH)
11/04/2021

Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam xin thông báo Kế hoạch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) hoạt động xây dựng năm 2021 (Điều chỉnh) như sau : Thời gian: + Tại Hà Nội , TP Đà Nẵng, TP Nha Trang và TP Hồ Chí Minh :   STT Thời gian dự […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III ngày 10 tháng 4 năm 2021, tại TP Hồ Chí Minh.
07/04/2021

Để đáp ứng nhu cầu đề nghị xét cấu CCHN hoạt động xây dựng của các Hội viên, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam sẽ tổ chức sát hạch vào ngày 10 tháng 4 năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau: Thời gian sát hạch: Ngày 10/4/2021 bắt […]

Thông báo mời tập huấn về Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình tại Đà Nẵng ngày 23 tháng 4 năm 2021
05/04/2021

Thông báo mời tập huấn về Nghị định sô 15.2021.NĐ-CP và Nghị định số 06.2021.NĐ-CP tại Đà Nẵng ngày 23.4.2021 Chuong trinh tạp huan ngày 23.4.2021 Mẫu đăng ký tập huấn ngày 23.4.2021

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III ngày 24 tháng 4 năm 2021, tại TP Đà Nẵng.
02/04/2021

Căn cứ kế hoạch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2021 của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu đề nghị xét cấu CCHN hoạt động xây dựng của các Hội viên, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam sẽ tổ chức […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III ngày 10 tháng 4 năm 2021, tại TP Hồ Chí Minh.
31/03/2021

Căn cứ kế hoạch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2021 của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu đề nghị xét cấu CCHN hoạt động xây dựng của các Hội viên, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam sẽ tổ chức […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III ngày 03 tháng 4 năm 2021, tại Hà Nội.
25/03/2021

Để đáp ứng nhu cầu đề nghị xét cấu CCHN hoạt động xây dựng của các Hội viên, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam sẽ tổ chức sát hạch vào ngày 03 tháng 4 năm 2021 tại Hà Nội, chi tiết như sau: Thời gian sát hạch: Ngày 03/4/2021 bắt đầu từ 08h00. […]

Thông báo mời tập huấn về Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình tại Hà Nội ngày 02 tháng 4 năm 2021
23/03/2021

Thông báo mời tập huấn về Nghị định sô 15.2021.NĐ-CP và Nghị định số 06.2021.NĐ-CP tại Hà Nội ngày 02.4.2021 Mẫu đăng ký tập huấn ngày 02.4.2021

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 20 tháng 03 năm 2021
18/03/2021

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III ngày 20 tháng 3 năm 2021, tại TP Hồ Chí Minh.
12/03/2021

Để đáp ứng nhu cầu đề nghị xét cấu CCHN hoạt động xây dựng của các Hội viên, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam sẽ tổ chức sát hạch vào ngày 20 tháng 3 năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau: Thời gian sát hạch: Ngày 20/3/2021 bắt […]

THƯ MỜI THAM DỰ TẬP HUẤN HỢP ĐỒNG FIDIC “ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – QUYỂN SÁCH ĐỎ 2017” – Tháng 3/2021
17/02/2021

Thu moi tham du lop tap huan mau hop dong FIDIC Chuong trinh khoa tap huan Quyen sach do FIDIC 2017 Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-tập-huấn-RED-Book-2017

Thông báo Về việc hoãn đợt sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 31/01/2021 tại TP Hà Nội
26/01/2021

Thông báo Về việc hoãn đợt sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 31/01/2021 tại TP Hà Nội Vì việc cập nhật phần mềm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Bộ Xây dựng, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam xin thông báo: […]

THƯ MỜI THAM DỰ TẬP HUẤN HỢP ĐỒNG FIDIC “ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – QUYỂN SÁCH ĐỎ 2017” – Tháng 3/2021
14/01/2021

Thu moi tham du lop tap huan mau hop dong FIDIC Chuong trinh khoa tap huan Quyen sach do FIDIC 2017 Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-tập-huấn-RED-Book-2017

Thông báo Về việc hoãn đợt sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 16/01/2021 tại TP Hồ Chí Minh
13/01/2021

Vì việc cập nhật phần mềm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Bộ Xây dựng, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam xin thông báo: Hoãn đợt sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 16/01/2021 tại TP Hồ […]