Tin tức / Thông báo
Hội thảo “Giải pháp tổng thể Autodesk BIM trong Thiết kế và Quản lý dự án Xây dựng”
11/11/2022

Nhằm nâng cao, hỗ trợ công tác chuyển đổi kỹ thuật số thông qua công nghệ BIM và Autodesk Construction Cloud để tổ chức, phối hợp và quản lý các công đoạn trong thực hiện dự án cho các đơn vị, cá nhân trong ngành xây dựng. Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 10/12/2022 tại TP Hồ Chí Minh
10/11/2022

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây […]

Thông báo Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc ngày 11 tháng 12 năm 2022 tại TP Hồ Chí Minh
09/11/2022

Thông báo nhận HS sát hạch cấp CCHN Kiến trúc ngày 11-12-2022 tại TP Hồ Chí Minh Mẫu đăng ký sát hạch cấp CCHN kiến trúc

Danh sách cấp Giấy chứng nhận kết quả sát hạch hành nghề kiến trúc ngày 30-10-2022 tại TPHCM
08/11/2022

Danh sách cấp Giấy chứng nhận kết quả sát hạch hành nghề kiến trúc ngày 30-10-2022 tại TPHCM

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 03/12/2022 tại Hà Nội
04/11/2022

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây […]

Thư mời tham dự tập huấn Hợp đồng FIDIC “Điều kiện Hợp đồng Xây dựng” (Quyển sách Đỏ 2017) – Ngày 09&10 tháng 12 năm 2022
01/11/2022

THƯ-MỜI-THAM-DỰ-TẬP-HUẤN-HỢP-ĐỒNG-FIDIC-QUYỂN-SÁCH-ĐỎ-2017 CHƯƠNG-TRÌNH-KHÓA-TẬP-HUẤN-HỢP-ĐỒNG-FIDIC-QUYEN-SACH-DO-2017 Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-tập-huấn-1-1  

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 29 tháng 10 năm 2022 tại TP Hồ Chí Minh
24/10/2022

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Thông báo Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Thời gian ngày 21 tháng 10 năm 2022 tại TP Hà nội
10/10/2022

Thông báo sát hạch cấp CCHN Kiến trúc ngày 21-10-2022 Mẫu-đăng-ký-sát-hạch-cấp-CCHN-kiến-trúc

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 05/11/2022 tại TP Đà Nẵng
06/10/2022

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 29/10/2022 tại TP Hồ Chí Minh
04/10/2022

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây […]

Thông báo Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Thời gian ngày 30 tháng 10 năm 2022 tại TP Hồ Chí Minh
03/10/2022

Thông báo nhận HS sát hạch cấp CCHN Kiến trúc ngày 30-10-2022 tại TP Hồ Chí Minh Mẫu đăng ký sát hạch cấp CCHN kiến trúc

Thư mời tham dự khóa tập huấn mẫu Hợp đồng FIDIC “Hợp đồng dịch vụ mẫu giữa Khách hàng và Nhà Tư vấn” (Quyển sách Trắng 2017)
30/08/2022

THƯ MỜI THAM DỰ TẬP HUẤN HỢP ĐỒNG FIDIC QUYỂN SÁCH TRẮNG 2017 CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TẬP HUẤN HỢP ĐỒNG FIDIC QUYEN SACH TRANG 2017 Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-tập-huấn-1 (1)

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 01/10/2022 tại Hà Nội
30/08/2022

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây […]

Thông báo sát hạch phục vụ cấp CCHN Kiến trúc ngày 01-10-2022 tại Hà Nội
30/08/2022

Thông báo sát hạch phục vụ cấp CCHN Kiến trúc ngày 01-10-2022 tại Hà Nội Mẫu đăng ký sát hạch cấp CCHN kiến trúc

Thư mời tham dự Hội thảo: Giải pháp tổng thể Autodesk BIM trong thiết kế và Quản lý dự án Xây dựng
10/08/2022

Ngày nay, quá trình chuyển đổi kỹ thuật số có tác động mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực trong đó không thể không kể đến ngành xây dựng. Các chủ dự án cũng như người quản lý dự án có thể áp dụng cho việc tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số thông qua công […]