Tin tức / Thông báo
Thông báo Về việc hủy đợt sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 31/7/2021 tại TP Hà Nội và 14/8/2021 tại TPHCM
22/07/2021

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước, Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam xin thông báo: Tạm hoãn đợt sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 31/7/2021 tại TP Hà Nội và 14/8/2021 tại TPHCM. Lịch […]

Danh sách cấp GCN kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc ngày 17-7-2021
20/07/2021

Danh sách cấp GCN kết quả sát hạch cấp CCHN Kiến trúc ngày 17-7-2021

Giải thưởng Ashui Award lần thứ 10 (2021) – “Oscars lĩnh vực Xây dựng tại Việt Nam”
16/07/2021

Ngày 15/7, hệ thống truyền thông ngành Xây dựng Ashui.com chính thức phát động mùa giải Ashui Awards 2021 (lần thứ 10), với 10 hạng mục: “Kiến trúc sư của Năm”, “Công trình của Năm”, “Nhà thầu của Năm”, “Chủ đầu tư của Năm”, “Hãng Kỹ thuật của Năm”, “Dự án Tương lai của Năm”, […]

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN Phổ biến quy định chi tiết về quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; Quy định về phân cấp công trình xây dựng và quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng theo Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng
05/07/2021

Thư mời tham dự Hội nghị trực tuyến phổ biến NĐ 15-2021 và 06-2021 Ngày 30-7-2021 Mẫu-đăng-ký-tham-dự Tập huấn Zoom Nghị định 15 06http://vecas.org.vn/vi/thu-moi-tham-du-hoi-nghi-truc-tuyen-pho-bien-quy-dinh-chi-tiet-ve-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-tai-nghi-dinh-so-15-2021-nd-cp-quy-dinh-ve-phan-cap-cong-trinh-xay-dung-va-quan-ly-chat-luong-thi-con/thu-moi-tham-du-hoi-nghi-truc-tuyen-

THƯ MỜI THAM DỰ TẬP HUẤN HỢP ĐỒNG FIDIC ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG CHO THIẾT BỊ VÀ THIẾT KẾ – XÂY DỰNG (QUYỂN SÁCH VÀNG 2017)
01/07/2021

Thư mời tham dự tập huấn Hợp đồng FIDIC Quyển Sách Vàng 2017 – trực tuyến ngày 19-20-8-2021 Chương trình tập huấn Quyển sách Vàng 2017 VN Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-tập-huấn-YELLOW-Book-2017

Thông báo Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc ngày 17/7/2021 (Thay thế thông báo số 65/2021/TB-VECAS)
30/06/2021

Mẫu đăng ký sát hạch cấp CCHN kiến trúc Thông báo sát hạch cấp CCHN kiến trúc ngày 17-7-2021

Thông báo Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc (ngày 16 tháng 7 năm 2021 theo hình thức trực tuyến)
25/06/2021

Thông báo sát hạch cấp CCHN kiến trúc ngày 16-7-2021 Mẫu đăng ký sát hạch cấp CCHN kiến trúc

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 26 tháng 06 năm 2021
23/06/2021

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ THAM GIA HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC (CPD) LĨNH VỰC KIẾN TRÚC NGÀY 17 & 18 THÁNG 6 NĂM 2021
21/06/2021

Danh sách cấp Chứng chỉ CPD lĩnh vực kiến trúc ngày 17&18 tháng 6 năm 2021

Thông báo về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
10/06/2021

Ngày 09/6/2021, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 702/QĐ-BXD về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. QĐ 702-QĐBXD Trân trọng thông báo.

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
01/06/2021

Ngày 07 tháng 9 năm 2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1186a/QĐ-BXD về việc “Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng”, trong đó quy định các thủ tục về cấp, cấp lại, gia […]

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC (CPD) LĨNH VỰC KIẾN TRÚC
27/05/2021

Thư mời tham dự Hội thảo CPD lĩnh vực Kiến trúc ngày 17-18-6-2021 Chương trình Hội thảo CPD ngày 17-18-6-2021 Mẫu-đăng-ký-tham-dự CPD thang 6

Thông báo tham dự Giải thưởng “FIDIC PROJECT AWARD 2021”
26/05/2021

Thông báo tham dự giải thưởng FIDIC PROJECT AWARD 2021  

THÔNG BÁO HOÃN KHÓA TẬP HUẤN MẪU HỢP ĐỒNG FIDIC: “Điều kiện Hợp đồng xây dựng – Quyển sách Vàng 2017” tháng 06/2021 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
24/05/2021

Thông báo hoãn khóa tập huấn Mẫu Hợp đồng FIDIC tháng 6 năm 2021

Thông báo Về việc hoãn đợt sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 29/5/2021 tại TP Hà Nội
24/05/2021

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn Thành phố Hà Nội, Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam xin thông báo: Tạm hoãn đợt sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 29/5/2021 tại TP Hà Nội. Lịch […]