Tin tức / Thông báo
Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 20/7/2024 tại Hà Nội, ngày 27/7/2024 tại TP Đà Nẵng và ngày 10/8/2024 tại TP Hồ Chí Minh
28/06/2024

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây […]

Thư mời tham dự Khóa học Hợp đồng FIDIC “THỎA THUẬN DỊCH VỤ MẪU GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ TƯ VẤN” (QUYỂN SÁCH TRẮNG 2017) – tại Hà Nội
12/06/2024

1.THƯ MỜI THAM DỰ TẬP HUẤN HỢP ĐỒNG FIDIC (BỘ THỎA THUẬN TƯ VẤN) 2.CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TẬP HUẤN HỢP ĐỒNG FIDIC (Bộ thỏa thuận Tư vấn) 3.Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-tập-huấn

Thư mời tham dự Khóa học Hợp đồng FIDIC “THỎA THUẬN DỊCH VỤ MẪU GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ TƯ VẤN” (QUYỂN SÁCH TRẮNG 2017) – Tại TP Hồ Chí Minh
29/05/2024

1.THƯ MỜI THAM DỰ TẬP HUẤN HỢP ĐỒNG FIDIC (BỘ THỎA THUẬN TƯ VẤN) 2.CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TẬP HUẤN HỢP ĐỒNG FIDIC (Bộ thỏa thuận Tư vấn) 3.Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-tập-huấn  

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc ngày 18 tháng 5 năm 2024 tại Hà Nội
25/04/2024

Thông báo sát hạch cấp CCHN Kiến trúc ngày 18-5-2024 tại Hà nội Mẫu đăng ký sát hạch cấp CCHN kiến trúc Nộp hồ sơ đăng ký sát hạch tại đường link: https://chungchi.vecas.org.vn/dang-ky/sat-hach-cap-cc-hanh-nghe-kien-truc

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 17/5/2024 tại Hà Nội và 25/5/2024 tại TP Hồ Chí Minh
08/04/2024

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây […]

Thư mời tham dự khóa học Hợp đồng FIDIC Tổng quan về Hợp đồng xây dựng FIDIC và nguyên tắc áp dụng hiệu quả. Các Điều khoản điển hình theo Quyển Đỏ, Quyển Vàng FIDIC 2017 – tại TPHCM
12/03/2024

(VIE-ENG) Thông Bao tap huan HĐ FIDIC , tháng 5-2024 (VIE-ENG)Chương trình khóa học HĐ FIDIC tháng 5-2024 Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-tập-huấn  

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc ngày 26 tháng 5 năm 2024 tại TP Hồ Chí Minh
12/03/2024

Thông báo sát hạch cấp CCHN Kiến trúc ngày 26-5-2024 tại TPHCM Mẫu đăng ký sát hạch cấp CCHN kiến trúc Nộp hồ sơ đăng ký sát hạch tại đường link: https://chungchi.vecas.org.vn/dang-ky/sat-hach-cap-cc-hanh-nghe-kien-truc

Thư mời tham dự “Phổ biến về Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu”
07/03/2024

Thư mời tham dự hội thảo phổ biến Luật Đấu thầu Mẫu-đăng-ký-tập-huấn Luật Đấu thầu

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 22/3/2024 tại Hà Nội và ngày 30/3/2024 tại TP Hồ Chí Minh
19/02/2024

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây […]

Thư mời tham dự khóa học Hợp đồng FIDIC Tổng quan về Hợp đồng xây dựng FIDIC và nguyên tắc áp dụng hiệu quả. Các Điều khoản điển hình theo Quyển Đỏ, Quyển Vàng FIDIC 2017
17/01/2024

(VIE-ENG) Thông Bao tap huan HĐ FIDIC , tháng 3-2024 (ENG _VIE )Chương trình khóa học HĐ FIDIC tháng 3-2024 Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-tập-huấn

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 20/01/2024 tại TP Đà Nẵng và ngày 26/01/2024 tại Hà Nội
26/12/2023

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 17/11/2023 tại Hà Nội
02/11/2023

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây […]

Thông báo Tổ chức Giải thưởng Chất lượng thiết kế công trình xây dựng năm 2023 “VECAS AWARD 2023”
16/10/2023

1.Thông báo tổ chức Giải thưởng Chất lượng thiết kế công trình xây dựng VECAS AWARD 2023 2.Quy-định-về-Giải-thưởng-Chất-lượng-thiết-kế-công-trình-xây-dựng-2023-VECAS-AWARD-2023

Thông báo Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc ngày 21 tháng 10 năm 2023 tại Hà Nội
19/09/2023

Thông báo nhận HS sát hạch cấp CCHN kiến trúc ngày 21-10-2023 tại Hà Nội Mẫu đăng ký sát hạch cấp CCHN kiến trúc

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 21/10/2023 tại Hà Nội
19/09/2023

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây […]