Tin tức / Thông báo
Thư mời tham dự khóa tập huấn mẫu Hợp đồng FIDIC “Điều kiện Hợp đồng cho dự án EPC/Chìa khóa trao tay” (Quyển sách Bạc 2017)
28/06/2022

Thư mời tham dự tập huấn Hợp đồng FIDIC Quyển sách Bạc 2017 Chương trình tập huấn Quyển sách Bạc 2017 ngày 19 -20 thang 8 -2022 Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-tập-huấn-1

Thông báo Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Thời gian ngày 31 tháng 7 năm 2022 tại TP Hồ Chí Minh
21/06/2022

Thông báo sát hạch cấp CCHN Kiến trúc ngày 31-7-2022 tại TP Hồ Chí Minh Mẫu đăng ký sát hạch cấp CCHN kiến trúc

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 30/7/2022 tại TP Hồ Chí Minh
21/06/2022

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây […]

Thông báo Hội thảo quốc tế trực tuyến “The Digitization in the Construction Industry ”/ “Chuyển đổi số trong Ngành xây dựng”
10/06/2022

Thông báo Hội thảo quốc tế trực tuyến “The Digitization in the Construction Industry ”/ “Chuyển đổi số trong Ngành xây dựng” chiều ngày 22/6/2022 (13h30 – Giờ Việt Nam) do Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đăng cai tổ chức theo chương trình hội thảo của FIDIC ASIA PACIFIC. Hội thảo được […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 02/7/2022 tại TP Đà Nẵng
04/06/2022

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 28 tháng 05 năm 2021 tại TP Hồ Chí Minh
25/05/2022

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 18/6/2022 tại Hà Nội
18/05/2022

Kính gửi: Các đơn vị Hội viên Hiệp hội. Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát […]

Thư mời tham dự Hội thảo trực tuyến “Công nghệ BIM và các giải pháp mới nhất từ Autodesk cho Thiết kế – Xây dựng. Thách thức từ thực tiễn trong điều phối thiết kế” ngày 20/5/2022
04/05/2022

Thư mời tham dự hội thảo online về BIM ngày 20-5-22 Mẫu đăng ký hội thảo trực truyến ngày 20-05-2022

Thông báo mời tham dự Hội thảo trao đổi những khó khăn vướng mắc về công bố giá vật tư vật liệu đến chân công trình và một số bất cập về Chi phí QLDA và Tư vấn ĐTXD
13/04/2022

Thông báo mời hội khảo về Quản lý chi phí và tư vấn đầu tư xây dựng ngày 26-4-2022 CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO Mẫu đăng ký hội thảo

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 28/05/2022 tại TP Hồ Chí Minh
13/04/2022

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây […]

Thông báo sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc ngày 29/5/2022 tại TP Hồ Chí Minh
12/04/2022

Thông báo sát hạch cấp CCHN Kiến trúc ngày 29-5-2022 tại TP Hồ Chí Minh Mẫu đăng ký sát hạch cấp CCHN kiến trúc

Danh sách cấp Giấy chứng nhận kết quả sát hạch hành nghề kiến trúc ngày 26-3-2022 tại Hà Nội
28/03/2022

Danh sách cấp GCN kết quả sát hạch cấp CCHN Kiến trúc ngày 26-3-2022 tại Hà Nội

Thư mời tham dự tập huấn Hợp đồng FIDIC “Điều kiện Hợp đồng cho thiết bị và thiết kế – xây dựng” – Quyển sách Vàng 2017
21/03/2022

Thư mời tham dự tập huấn Hợp đồng FIDIC Quyển sách vàng 2017 Chương trình tập huấn Quyển sách Vàng 2017 VN thang 5-2022 Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-tập-huấn (1)

Danh sách cấp Giấy chứng nhận kết quả sát hạch hành nghề kiến trúc ngày 19-3-2022 tại Đà Nẵng
21/03/2022

Danh sách cấp GCN kết quả sát hạch cấp CCHN Kiến trúc ngày 19-3-2022 tại Đà nẵng

Danh sách cấp bổ sung điểm CPD lĩnh vực kiến trúc ngày 10-3-2022
17/03/2022

Danh sách cấp bổ sung điểm CPD lĩnh vực kiến trúc ngày 10-3-2022