Tin tức / Thông báo
Thư mời tham dự Khóa học BIM COORDINATOR (Điều phối viên BIM) tháng 05/2023 tại TP Hồ Chí Minh
28/03/2023

VIE brochure_khoa hoc 2 tai Ho Chi Minh Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-học-BIM Coordinator (1)

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 27/5/2023 tại TP Đà Nẵng
28/03/2023

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 01 tháng 4 năm 2023 tại TP Hồ Chí Minh
27/03/2023

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch vào ngày 01 tháng 4 năm 2023 tại Thành phố […]

Thư mời tham dự Khóa học BIM COORDINATOR (Điều phối viên BIM)
07/03/2023

Thu moi tham du khoa hoc BIM Coordinator Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-học-BIM Coordinator (1)  

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 11 tháng 03 năm 2023 tại Hà Nội
06/03/2023

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các cá nhân tham dự sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề về việc sẽ tổ chức sát hạch […]

Thông báo tham dự Giải thưởng “FIDIC PROJECT AWARD 2023”
02/03/2023

CV thông báo tham dự giải thưởng FIDIC Project Awards programme 2023

Hướng dẫn tạm thời về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Hạng II, III cho tổ chức là Hội viên của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam
01/03/2023

Hướng dẫn tạm thời về cấp CCNL hoạt động xây dựng tại Hiệp hội

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 11/3/2023 tại Hà Nội
20/02/2023

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây […]

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 01/4/2023 tại TP Hồ Chí Minh
13/02/2023

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây […]

Bộ Xây dựng ban hành Quyết định công nhận Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS) là Tổ chức xã hội – nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
13/02/2023

Ngày 31/01/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 52/QĐ-BXD về việc công nhận Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho tổ chức là hội viên của Hiệp hội […]

THÔNG BÁO Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc ngày 20 tháng 02 năm 2022 tại Hà Nội
03/02/2023

Thông báo sát hạch cấp CCHN Kiến trúc ngày 20-02-2023 Mẫu đăng ký sát hạch cấp CCHN kiến trúc

THƯ MỜI THAM DỰ TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN HỢP ĐỒNG FIDIC “HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ MẪU GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ TƯ VẤN” (QUYỂN SÁCH TRẮNG 2017)
09/01/2023

Thư mời tham dự tập huấn Hợp đồng FIDIC Quyển sách trắng 2017 Chương trình khóa tập huấn Quyển sách trắng 2017 Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-tập-huấn

THƯ MỜI THAM DỰ TẬP HUẤN HỢP ĐỒNG FIDIC “ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – QUYỂN SÁCH ĐỎ 2017” Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 & 01 tháng 4 năm 2023
09/01/2023

THƯ-MỜI-THAM-DỰ-TẬP-HUẤN-HỢP-ĐỒNG-FIDIC-QUYỂN-SÁCH-ĐỎ-2017 Chương trình tập huấn Quyển sách Đỏ 2017 Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-tập-huấn-1-1

Hội thảo trực tuyến “Phổ biến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2022/BXD; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình (QCVN 06:2022/BXD)”
04/01/2023

Thư mời tham dự hội thảo trực tuyến về QCVN 062022 và QCVN 032022 Mẫu-đăng-ký hội thảo trực truyến ngày 08-02-2023

Danh sách cấp Giấy chứng nhận kết quả sát hạch hành nghề kiến trúc ngày 11-12-2022 tại TPHCM
19/12/2022

Danh sách cấp Giấy chứng nhận kết quả sát hạch hành nghề kiến trúc ngày 11-12-2022 tại TPHCM