STT Họ tên Chức danh hiệp hội Chức danh tại các đơn vị công tác
1 Bùi Duy Nghĩa Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Công trình Du lịch
2 Vũ Hoàng Dũng Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Kiểm tra Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Hà Nội
3 Đặng Xuân Thủy Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Kiểm tra Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường sắt