Thành phố Hà Nội
Khu vực Bắc Tây bắc bộ
Khu vực Đông bắc và Đồng Bằng Bắc bộ
Khu vực Bắc Trung bộ
Khu vực Trung Trung bộ
Khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ
Khu vực Tây Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long