Trước sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước trong đó có ngành xây dựng, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam chính thức được thành lập ngày 13 tháng 12 năm 1995 tại Quyết định số 1098/QĐ-TCLD ngày của Bộ trưởng Bộ Xây dựng theo sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Để tạo cơ hội giao lưu hợp tác, tiếp cận các quy định theo thông lệ quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp, Hiệp hội đã chủ động gia nhập các tổ chức và trở thành viên chính thức của Hiệp hội Quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC) năm 1997;  Tổ chức phát triển Tư vấn Kỹ thuật châu Á – Thái Bình Dương (TCDPAP) năm 1998; Hiệp hội khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (ASPAC) năm 2001; Hiệp hội Kỹ sư Tư vấn Đông Nam Á (FACE) năm 2007.

Tôn chỉ, mục đích:

Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng theo quy định của pháp luật Việt Nam tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Hiệp hội hoạt động tuân thủ theo Điều lệ được Bộ Nội vụ phê duyệt.

Hoạt động Hiệp hội:

  • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
  • Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
  • Phổ biến, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho hội viên, tổ chức các dịch vụ theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
  • Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
  • Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hiệp hội.
  • Gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam

Hội viên:

Hội viên chính thức của Hiệp hội gồm các Tổ chức, cá nhân Việt nam cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật phù hợp với quy định của pháp luật. Hầu hết Hội viên Hiệp hội phần lớn là các doanh nghiệp tư vấn xây dựng hàng đầu, có kinh nghiệm, năng lực thuộc các Bộ, Ngành, địa phương trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế như: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi, Hàng không, Năng lượng, Văn hóa, Du lịch, Viễn thông, Cấp thoát nước, Hạ tầng kỹ thuật, v.v.. Các Hội viên luôn được Chính phủ, các Bộ, các Cơ quan, các Chủ đầu tư tin tưởng giao thực hiện nhiều dự án trọng điểm, quan trọng của quốc gia. Các Hội viên Hiệp hội cũng được Nhà nước, Chính phủ trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Hiệp viên liên kết của Hiệp hội gồm các tổ chức tư vấn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam theo luật Việt Nam và một số đơn vị khác có nhu cầu tham gia Hiệp hội theo Điều lệ Hiệp hội quy định.

Khen thưởng:

Với các thành tích đã đạt được, Hiệp hội vinh dự trao tặng các phần thưởng cao quý:
– Huân chương Lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước tặng năm 2015.
– Huân chương Lao động Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng năm 2005.
– Bằng Khen Bộ Xây dựng năm 2011, năm 2015.
– Bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 2005.