Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước, Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam xin thông báo:

  1. Tạm hoãn đợt sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho cá nhân ngày 31/7/2021 tại TP Hà Nội và 14/8/2021 tại TPHCM.
  2. Lịch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại TP Hà Nội sẽ được thông báo sau.

Trân trọng thông báo.