Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho các nhân thuộc đơn vị Hội viên Hiệp hội tại TP Hồ Chí Minh như sau:

STT Thời gian dự kiến Hạn nộp hồ sơ đăng ký sát hạch Địa điểm
1 02/7/2022 25/6/2022 TP Đà Nẵng

Địa điểm sát hạch: Phòng máy tầng 8 – Khu C – Trung tâm Phát triển Phần mềm Đại học Đà Nẵng: số 41 Lê Duẩn, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ liên hệ:  Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam – Điện thoại : 02438218093 ; Hoặc ông Hoàng Ứng Huyền (Tổng Thư ký Hiệp hội) : 0913231782; Ông Nguyễn Minh Hoàng (Phó Chánh VP Hiệp hội): 0944817993.

Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam trân trọng thông báo!

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 02-7-2022 tại TP Đà Nẵng