Căn cứ Kế hoạch sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng của Hiệp hội tư vấn Xây dựng Việt Nam (Điều chỉnh) ngày 12/4/2021.

Căn cứ Quy định Công tác tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trong thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây sựng số 42/2020/CV-VECAS ngày 04/5/2020 của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho các nhân thuộc đơn vị Hội viên Hiệp hội tại TP Hà Nội như sau:

STT Thời gian dự kiến Hạn nộp hồ sơ đăng ký sát hạch Địa điểm
1 11/12/2021 03/12/2021 TP Hồ Chí Minh

Địa điểm: Phòng Sát hạch, Cục Công tác phía Nam – Bộ Xây Dựng; Số 14 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên hệ:  Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam – Điện thoại : 02438218093 ; Hoặc ông Hoàng Ứng Huyền (Tổng Thư ký Hiệp hội) : 0913231782; Ông Nguyễn Minh Hoàng: 0944817993.

Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam trân trọng thông báo!

Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 11-12 – 2021 tại TPHCM