Kính gửi: Các đơn vị Hội viên Hiệp hội.

Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho các nhân thuộc đơn vị Hội viên Hiệp hội tại TP Hồ Chí Minh như sau:

STT Thời gian dự kiến Hạn nộp hồ sơ đăng ký sát hạch Địa điểm
1 26/02/2022 19/02/2022 TP Hồ Chí Minh

Địa điểm: Phòng Sát hạch, Cục Công tác phía Nam – Bộ Xây Dựng; Số 14 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Địa chỉ liên hệ:  Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam – Điện thoại : 02438218093 ; Hoặc ông Hoàng Ứng Huyền (Tổng Thư ký Hiệp hội) : 0913231782; Ông Nguyễn Minh Hoàng: 0944817993.

Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam trân trọng thông báo!