Thư mời tham dự tập huấn Hợp đồng FIDIC Quyển Sách Vàng 2017

Chương trình tập huấn Quyển sách Vàng 2017 VN

Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-tập-huấn-YELLOW-Book-2017