Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Hà Nội – HDC.JSC
tab-1Giới thiệu
Phòng 1207 Nhà CT4-5 Khu đô thị mới Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
84 4 32122523
84 4 32691315
Thông báo về việc thực hiện đánh giá xác nhận tính điểm phát triển nghề nghiệp liên tục cho Kiến trúc sư hành nghề
19/05/2021

Thông báo về việc thực hiện đánh giá xác nhận tính điểm phát triển nghề nghiệp liên tục cho Kiến trúc sư hành nghề

Thông báo mời tập huấn về Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình tại TP. Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3 năm 2021
16/03/2021

Thông báo mời tập huấn về Nghị định sô 15.2021.NĐ-CP và Nghị định số 06.2021.NĐ-CP tại TP.Hồ Chí Minh ngày 26.3.2021 Mẫu đăng ký tập huấn ngày 26/3/2021  

Thư mời tham dự Khóa học Đấu thầu qua mạng tại Hà Nội ngày 11-12 tháng 7 năm 2020
01/07/2020

Thư mời tham dự Khóa học Đấu thầu qua mạng Mẫu đăng ký Khóa học Đấu thầu qua mạng  

Thư mời tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức đấu thầu để thi sát hạch cấp chứng hành nghề hoạt động đấu thầu tại Hà Nội, ngày 03-04/11/2018
04/10/2018

THƯ MỜI KHÓA BDKT ĐẤU THẦU ĐỂ THI SÁT HẠCH CẤP CCHN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU 03-04.11.2018 ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA BDKT ĐẤU THẦU ĐỂ THI SÁT HẠCH CẤP CCHN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU 03-04.11.2018

Thư mời tham dự khóa tập huấn về Quản trị hợp đồng FIDIC tháng 11/2018
16/08/2018

Thư mời khóa tập huấn Quản trị hợp đồng FIDIC tháng 11.2018 Chương trình khóa tập huấn Quản trị hợp đồng FIDIC tháng 11 năm 2018 Mẫu Đăng ký / Registration Form of FIDIC Training Courses on (Module 4)