Thư mời tham dự Khóa học Đấu thầu qua mạng_ngày 22-23 tháng 8 năm 2020 tại TP.Hồ Chí Minh

Mẫu đăng ký khóa học Đấu thầu qua mạng ngày 22-23 tháng 8 năm 2020