Đươc sự hỗ trợ của cơ quan chủ trì soạn thảo là Viện Khoa học Công nghệ xây dựng (IBST)- Bộ Xây dựng, ngày 16 tháng 11 năm 2021, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam tổ chức phổ biến các nội dung của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình (QCVN 06:2021/BXD) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư (QCVN 04:2021/BXD) mới được Bộ Xây dựng ban hành ngày 19 tháng 5 năm 2021 tại Thông tư số 02/2021/TT-BXD và Thông tư số 03/2021/TT-BXD. Đây là 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được các kỹ sư, kiến trúc sư hành nghề và các cơ quan quản lý quan tâm do tính chất đặc thù và đã có nhiều bất cập, vướng mắc trong thời gian qua.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng, đồng thời quy định phân loại kỹ thuật về cháy cho các nhà và công trình, phần và bộ phận của nhà và công trình, cho các gian phòng, cấu kiện xây dựng và vật liệu xây dựng.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư quy định các yêu cầu kỹ thuật áp dụng khi xây dựng mới, xây dựng lại nhà chung cư có chiều cao đến 150 m hoặc có đến 3 tầng hầm, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp. Đối với nhà chung cư cao trên 150 m hoặc có từ 4 tầng hầm trở lên, thì ngoài việc tuân thủ quy chuẩn này còn phải bổ sung các yêu cầu kỹ thuật và các giải pháp về tổ chức, về kỹ thuật công trình phù hợp với các đặc điểm riêng về phòng chống cháy của nhà chung cư đó, trên cơ sở tài liệu chuẩn được phép áp dụng theo quy định của pháp luật. Các yêu cầu và giải pháp này phải được thẩm duyệt của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng nhà chung cư.

Với sự tham dự của trên 350 cán bộ, kỹ sư, kiến trúc sư trên toàn quốc tham dự theo hình thức trực tuyến, các báo cáo viên thuộc Viện Khoa học Công nghệ xây dựng (Tiến sỹ Hoàng Anh Giang; Thạc sỹ Trương thị Hồng Thúy; Thạc sỹ Kiến trúc sư Nguyễn Trung Thành) đã trao đổi chi tiết các nội dung của 02 quy chuẩn, chia sẻ kinh nghiệm và trả lời các câu hỏi của các học viên tham dự được đánh giá là rất rõ ràng và thỏa mãn. Đây là những cán bộ có nhiều kinh nghiệm và trực tiếp tham gia chính trong quá trình biên soạn quy chuẩn. Viện  Khoa học Công nghệ xây dựng (IBST)- Bộ Xây dựng cũng là đơn vị nghiên cứu đầu ngành của Bộ Xây dựng, có nhiều đóng góp cho ngành về nghiên cứu khoa học kỹ thuật, xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành xây dựng; đồng thời là Hội viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam.

Sau ngày tham dự hội thảo, các Kiến trúc sư hành nghề sẽ được cấp Chứng chỉ tham gia phát triển nghề nghiệp liên tục lĩnh vực kiến trúc với 1.7 điểm CPD và các Kỹ sư Chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN (ACPE) sẽ được cấp Giấy Chứng nhận CPD với 08 giờ tham dự.

Một số hình ảnh:

  • Tiến sỹ Hoàng Anh Giang trao đổi về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho tòa nhà và công trình (QCVN 06:2021/BXD)

  • Thạc sỹ Trương thị Hồng Thúy trao đổi về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà Chung cư (QCVN 04:2021/BXD)

 

  • Thạc sỹ Trương thị Hồng Thúy vàThạc sỹ Kiến trúc sư Nguyễn Trung Thành giải đáp các thắc mắc của các học viên tham dự buổi Hội thảo