Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn Thành phố Hà Nội, Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam xin thông báo:

  1. Hoãn đợt sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc ngày 08/01/2022 tại TP Hà Nội.
  2. Lịch sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc tại TP Hà Nội sẽ được thông báo sau.

Trân trọng thông báo.