Ngày 09/6/2021, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 702/QĐ-BXD về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

QĐ 702-QĐBXD

Trân trọng thông báo.