Thực hiện công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng của Hiệp hội thông báo đến các đơn vị Hội viên về việc sẽ tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,III cho các nhân thuộc đơn vị Hội viên Hiệp hội tại Hà Nội như sau:

STT Thời gian dự kiến Hạn nộp hồ sơ đăng ký sát hạch Địa điểm
1 20/7/2024 14/7/2024 TP Hà Nội
2 27/7/2024 20/7/2024 TP Đà Nẵng
3 10/8/2024 03/8/2024 TP Hồ Chí Minh

Đường link đăng ký sát hạch: https://chungchi.vecas.org.vn/dang-ky/sat-hach-cap-cc-hanh-nghe-hdxd

Địa chỉ liên hệ:  Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam – Điện thoại : 02438218093 ; Hoặc ông Hoàng Ứng Huyền (Tổng Thư ký Hiệp hội) : 0913231782; Ông Nguyễn Minh Hoàng (Chánh VP Hiệp hội): 0944817993.

Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam trân trọng thông báo!