1.THƯ MỜI THAM DỰ TẬP HUẤN HỢP ĐỒNG FIDIC (BỘ THỎA THUẬN TƯ VẤN)

2.CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TẬP HUẤN HỢP ĐỒNG FIDIC (Bộ thỏa thuận Tư vấn)

3.Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-tập-huấn