Ngày 07 tháng 9 năm 2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1186a/QĐ-BXD về việc “Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng”, trong đó quy định các thủ tục về cấp, cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

File đính kèm:

1186a-QD-BXD_07092020