Ngày 30/1/2024 (20 tháng 12 âm lịch), Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ các thế hệ Lãnh đạo Hiệp hội , cán bộ Văn phòng Hiệp hội và các chuyên gia hiện đang hỗ trợ các hoạt động của Hiệp hội.

Đây là truyền thống được tổ chức hàng năm, luôn là dịp các thế hệ Lãnh đạo Hiệp hội, cán bộ Văn phòng Hiệp hội và các chuyên gia chia sẻ các thông tin về hoạt động của Hiệp hội, cùng gửi  lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới gia đình, đồng nghiệp và sự phát triển của mái nhà chung – Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam.