Sáng ngày 27 tháng 6 năm 2024, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS) đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm, các khóa đào tạo, tập huấn trao đổi kinh nghiệm về đàm phán, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng; xử lý rủi ro, tranh chấp về hợp đồng; Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và những nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức; Hỗ trợ pháp lý, tham gia giải quyết các khiếu nại, tranh chấp trong thực hiện hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện, khả năng của mỗi bên; Phối hợp thực hiện phản biện, góp ý kiến về pháp luật, chính sách liên quan đến lĩnh vực và hoạt động của hội viên của VECAS; phối hợp trong các đề xuất, kiến nghị cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp; Phối hợp biên soạn và giới thiệu các ấn phẩm, chuyên đề, bài viết, thông tin phù hợp với hoạt động của hai bên trên website của VIAC và website của VECAS nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho Hội viên của VIAC và VECAS…

Lễ ký thỏa thuận hợp tác diễn ra trong sự kiện VIAC SYMPOSIUM 2024 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam tại khách sạn Melia, Hà Nội.