Khóa học BIM Coordinator 03 ngày do Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam tổ chức với sự đồng hành, hỗ trợ của Autodesk đã hoàn thành chiều ngày 10/3/2024.

Trong quá trình học, các học viên được cung cấp tài liệu giảng dạy và tài liệu tham khảo theo từng buổi học; được thực hành thông qua phần mềm chính hãng, công nghệ hỗ trợ bởi Autodesk.

Với sự nhiệt tình và kính nghiệm giảng dạy của các Giảng viên và sự chia sẻ kiến thức cùng các chuyên gia có kinh nghiệm thực tế về BIM, kiến thức và kỹ năng thu được đối với các học viên là đáng kể, hữu ích, nhất là các kỹ năng đối với nhiệm vụ về BIM Coordinator

Kết thúc khóa học,  Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã trao Chứng nhận hoàn thành khoá học Điều phối viên BIM (BIM Coordinator) cho các học viên đã vượt qua bài kiểm tra cuối khóa theo chương trình học tại Hà Nội.