Ngày 29/3/2024 tại Hà Nội, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam tổ chức hội nghị phổ biến Hội nghị phổ biết Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, với gần 145 cá nhân tham dự. Đây là các văn bản quy định pháp luật mới nhất về công tác đấu thầu, thay thế Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Tại hội nghị, ông Hoàng Cương – Trưởng phòng Chính sách đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã truyền đạt những điểm mới của Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và Nghị định 24/2024/NĐ-CP trong nội dung: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật; Nguyên tắc áp dụng; Những hành vi bị cấm trong đấu thầu; Hủy thầu, đình chỉ, không công nhận kết quả; Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu; Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án; Nguyên tắc lập, nội dung và thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Các hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu; Mua sắm trực tuyến, chào giá trực tuyến; Quy trình lựa chọn nhà thầu; Nội dung hồ sơ mời thầu; Hợp đồng trong lựa chọn nhà thầu; Tổ chuyên gia, tổ thẩm định; Xử lý tình huống trong đấu thầu…

Tại hội nghị, khá nhiều các câu hỏi được đưa ra cần làm rõ đã được báo cáo viên giải đáp nhiệt tình và thỏa đáng, phù hợp điều kiện thời gian của hội nghị.