Chiều ngày 23 tháng 1 năm 2024, Hội nghị thường niên GAM của Hiệp hội Kỹ sư tư vấn ASEAN (FACE) đã diễn ra tại Jakarta, Indonesia với đầy đủ các Hiệp hội thành viên chính thức: Hiệp hội Kỹ sư tư vấn Indonesia (INKINDO), Hiệp hội Kỹ sư Tư vấn Thailand (CEAT), Hiệp hội Kỹ sư tư vấn Malaysia (ACEM), Hội đồng Kỹ sư tư vấn Philippine (CECOPHIL), Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS), Hiệp hội các Kỹ sư Tư vấn Singapore (ASES) và Hiệp hội Kỹ sư Tư vấn Quốc tế Myanmar (MICEG). Hội nghị đã thông qua nhiều chương trình, kế hoạch công tác, phê chuẩn Chủ tịch FACE nhiệm kỳ 2 năm 2024-2025 và bầu Phó Chủ tịch theo Điều lệ. Ông Chuck Kho, Chủ tịch Hiệp hội Kỹ sư Tư vấn Singapore (ASES) giữ chức Chủ tịch FACE nhiệm kỳ 2024-2025.

  • Hội nghị thường niên FACE:

 

Buổi sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Hội nghị thường niên Hiệp hội  Kỹ sư tư vấn ASEAN (FACE) đã đến thăm và được Ông Satvinder Singh, Phó Tổng Thư ký Cộng đồng Kinh tế ASEAN đón tiếp và trao đổỉ về hoạt động cũng như một số đề xuất của đoàn đối với Ban Thư ký ASEAN. Tại buổi tiếp đón, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Duyên đã đề xuất Ban Thư ký ASEAN tạo điều kiện cho các tổ chức Hiệp hội có tên trong Hiến chương ASEAN (như FACE) tham dự Hội nghị Uỷ ban Điều phối dịch vụ ASEAN (CCS) phù hợp, nhằm thúc đẩy sự hợp tác phát triển ngành tư vấn kỹ thuật trong ASEAN.

  • Ông Satvinder Singh, Phó Tổng Thư ký ASEAN tiếp đoàn đại biểu FACE

  • Đoàn đại biểu FACE chụp ảnh lưu niệm tại Trụ sở ASEAN