Ngày 02 tháng 4 năm 2021 tại hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và Kiểm định xây dựng –CONINCO, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam tổ chức tập huấn cho các đơn vị Hội viên khu vực phía Bắc về Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021) và Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021).

Tại hội nghị, ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý HĐXD – Bộ Xây dựng trực tiếp trình bày về Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 (Luật số 62/2020/QH14) về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Điều 1, Điều 4, từ Phụ lục I đến Phụ lục IX Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Chiều cùng ngày, đại diện Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng trình bày về Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định 06/2021/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.

Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Thị Duyên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hoàng Ứng Huyền, Phó Chủ tịch Nguyễn Dư Tiến cùng các Lãnh đạo và 250 cán bộ, kỹ sư, kiến trúc sư…thuộc các đơn vị Hội viên tham tham dự hội nghị tập huấn.

Hiệp hội tiếp tục tổ chức tập huấn hai Nghị định trên cho các Hội viên khu vực Miền Trung tại Đà Nẵng trong tháng 4/2021.