STT Họ tên Chức danh hiệp hội Chức danh tại các đơn vị công tác
1 Bùi Duy Nghĩa Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Công trình Du lịch
2 Nguyễn Văn Bang Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Kiểm tra Đại diện Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hoá chất (CECO)
3 Nguyễn Hồng Sơn Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Kiểm tra Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP TV Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng Nghệ An