Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam – VCC
tab-1Giới thiệu
Tầng 8-11, Số 10 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
84 4 38215416 - 84 4 39761784 – 84 4 39761652
84 4 22206366
màu trắng
Thông báo về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, Hạng III cho cá nhân
12/04/2017

Thông báo về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II,Hạng III cho cá nhân

tin3
Thông báo dành cho Hội viên
13/11/2015

Ngày 15/12/2015, Hiệp hội sẽ tổ chức Kỷ niệm ngày thành lập. Kính mời các Hội viên tới dự.