Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng – CDC ĐN
tab-1Giới thiệu
21 Trần Quốc Toản - TP. Đà Nẵng
84 511 3822274
84 511 3821142
màu trắng
Thông báo về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, Hạng III cho cá nhân
12/04/2017

Thông báo về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II,Hạng III cho cá nhân

tin3
Thông báo dành cho Hội viên
13/11/2015

Ngày 15/12/2015, Hiệp hội sẽ tổ chức Kỷ niệm ngày thành lập. Kính mời các Hội viên tới dự.