Thông báo nhận HS sát hạch cấp CCHN Kiến trúc ngày 11-12-2022 tại TP Hồ Chí Minh

Mẫu đăng ký sát hạch cấp CCHN kiến trúc