Thông báo sát hạch cấp CCHN Kiến trúc ngày 26-5-2024 tại TPHCM

Mẫu đăng ký sát hạch cấp CCHN kiến trúc

Nộp hồ sơ đăng ký sát hạch tại đường link: https://chungchi.vecas.org.vn/dang-ky/sat-hach-cap-cc-hanh-nghe-kien-truc