(VIE-ENG) Thông Bao tap huan HĐ FIDIC , tháng 3-2024

(ENG _VIE )Chương trình khóa học HĐ FIDIC tháng 3-2024

Mẫu-đăng-ký-tham-dự-khóa-tập-huấn