Ngày 19 tháng 10 năm 2018, Hội nghị thường kỳ Ban Lãnh đạo Hiệp hội Kỹ sư tư vấn ASEAN (FACE) đã họp tại BangKok – Thailand, do Tiến sỹ Widhoon Chiamchittrong, Chủ tịch FACE nhiệm kỳ 2017-2019, Chủ tịch Hiệp hội kỹ sư tư vấn Thailand chủ trì.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các Hiệp hội thành viên : VECAS (Việt Nam), INKINDO (Indonesia), ACES (Singapore), ACEM (Malaysia), CEAT(Thailand), CECOPHIL ( Philippine). Hội nghị đã thảo luận về các hoạt động ưu tiên của FACE và các Hiệp hội thành viên; về chương trình hoạt động tiếp theo của FACE năm 2018, 2019; về sự hợp tác giữa các lực lượng tư vấn kỹ thuật các nước trong ASEAN…

Cùng ngày, các thành viên các Hiệp hội thành viên đã tham dự hội thảo kỹ thuật do Hiệp hội Kỹ sư Tư vấn Thailand tổ chức và dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập CEAT.

Một số hình ảnh