Nhân kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Hiệp hội, Hội nghị Ban Thường vụ (Mở rộng) Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt nam đã được tổ chức sáng ngày 13/12/2018 tại Cung Trí thức Thành phố – Hà nội, với sự tham dự của các Ủy viên Ban Thường vụ, thành viên Hội Đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Hiệp hội và một số Lãnh đạo đơn vị Hội viên Hiệp hội. Hội nghị do Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Thị Duyên chủ trì.

Hội nghị đã nghe, thảo luận Báo cáo hoạt động năm 2018 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2019 của Hiệp hội do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hoàng Ứng Huyền trình bày.

Hội nghị đã thống nhất với bản báo cáo, đánh giá cao đối với các mặt hoạt động của Hiệp hội trong năm 2018 như: tham gia góp ý xây dựng chính sách pháp luật; tổ chức các khóa tập huấn mẫu hợp đồng FIDIC; các khóa bồi dưỡng kiến thức chuyên môn; thực hiện các Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ; tổ chức xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III cho cá nhân thuộc đơn vị Hội viên; phát triển hội viên mới; các họat động đối ngoại của Hiệp hội; …

Năm 2018, Hiệp hội đã xét cấp 782 chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III cho các cá nhân là thành viên của các đơn vị Hội viên, đưa tổng số chứng chỉ hành nghề cấp 2 năm 2017, 2018 là 1201 chứng chỉ. Hiệp hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp đầu tiện được Bộ Xây dựng công nhận đủ điều kiện cấp CCHN hoạt động xây dựng cho cá nhân, với đầy đủ các lĩnh vực : Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình (kiến trúc, kết cấu công trình dân dụng-công nghiệp, cơ – điện, cấp – thoát nước, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật); Giám sát công tác xây dựng, giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình; Định giá xây dựng; Quản lý dự án.

 

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến thống nhất về kế hoạch chương trình hoạt động năm 2019, về kết nạp 09 đơn vị Hội viên mới…

Báo cáo hoạt động năm 2018, Báo cáo thu chi 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hiệp hội sẽ được báo cáo xin ý kiến tại Hội nghị Ban Chấp hành và Hội nghị Hội viên dự kiến tổ chức cuối tháng 3/2019.

Sau các nội dung của Hội nghị Ban Thường vụ (mở rộng), các thành viên tham dự đã nghe TEDI, đại diện Liên danh TEDI-TEDI SOUTH-TRICC ( các đơn vị đều là Hội viên Hiệp hội) trình bày tổng quan về Dự án Đường sắt cao tốc trục Bắc Nam. Đây là một nội dung trong các Hội nghị Ban Thường vụ (mở rộng) nhằm trao đổi, chia sẻ các thông tin tại các dự án lớn do các Hội viên thực hiện đang được xã hội quan tâm.

Một số hình ảnh Hội nghị: