Theo thông báo của Fidic, FIDIC tổ chức chuỗi Diễn đàn trực tuyến với nhiều nội dung về tác động của đại dịch COVID – 19 đến những vấn đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng, tư vấn xây dựng, hợp đồng xây dựng, BIM…

Diễn đàn trực tuyến tổ chức từ ngày 7/4 đến 11/6/2020 bằng tiếng Anh, chi tiết chương trình trực tuyến xem tại www.fidic.org/event/webinar

Các đơn vị Hội viên, cá nhân quan tâm đến các nội dung diễn đàn, mời đăng ký tham dự theo hướng dẫn của FIDIC tại www.fidic.org/event/webinar

Hiệp hội trân trọng thông báo.