Ban Chấp hành Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VI nhiệm kỳ V (2015 – 2020)  tại khách sạn REED – Ninh Bình ngày 19/6/2020, với sự tham dự của các Ủy viên Ban Chấp hành, Lãnh đạo Hội viên Hiệp hội.  Đây là phiên họp cuối của nhiệm kỳ, thông qua nhiều nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị BCH đã đánh giá các kết quả hoạt động năm 2019 và 5 năm nhiệm kỳ V đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, có nhiều hoạt động nổi bật như xây dựng và phát triển Hội viên, tổ chức các khóa tập huấn mẫu Hợp đồng FIDIC, xét cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD hạng 2, hạng 3 cho cá nhân, đóng góp xây dựng chính sách pháp luật xây dựng, hợp tác quốc tế, tổ chức biên dịch và phối hợp xuất bản mẫu hợp đồng FIDIC sang tiếng Việt và song ngữ Việt – Anh tại Việt Nam…Đây là sự cố gắng chung của tập thể BCH, Ban Thường vụ; Thường trực Hiệp hội và các đơn vị Hội viên, được sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo hoạt động và Báo cáo thu chi năm 2019 và kế hoạch hoạt động, kế  hoạch thu chi năm 2020 của Hiệp hội; thông qua các công tác chuẩn bị và Kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, dự kiến tổ chức tháng 10/2020. Dự thảo Báo cáo hoạt động 5 năm nhiệm kỳ V (2015 – 2020; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI (2020 – 2025) và Đề án tổ chức nhân sự của Đại hội VI được các Ủy viên BCH thảo luận sôi nổi, thống nhất cao làm cơ sở trình các cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt và tổ chức Đại hội.

Cùng thời gian, BCH Hiệp hội và các đại biểu tham dự đã được ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý HĐXD – Bộ Xây Dựng trao đổi, cập nhật một số nội dung chính của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng mới được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 biểu quyết thông qua ngày 17/6/2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý HĐXD – Bộ Xây Dựng trao đổi, cập nhật một số nội dung chính của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng