Ngày 23 tháng 6 năm 2016, tại Trụ sở Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Thị Duyên đã chủ trì Hội nghị Ban thường vụ Hiệp hội phiên họp thứ nhất năm 2016. Dự Hội nghị có các Ủy viên Ban thường vụ của Hiệp hội.

Họp BTV 23.6.2016

Hội nghị đã nghe ông Hoàng Ứng Huyền – Tổng Thư ký Hiệp hội báo cáo các hoạt động của Hiệp hội từ kỳ họp Ban thường vụ tháng 10/2015 đến nay đồng thời báo cáo kế hoạch hoạt động của Hiệp hội năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Hiệp hội trong thời gian tới. Các Ủy viên Ban thường vụ đã trao đổi, đánh giá cao các hoạt động của Hiệp hội trong thời gian qua và thống nhất chiến lược hoạt động của Hiệp hội trong thời gian tới như đề xuất của Thường trực Hiệp hội; Kế hoạch tổ chức các Hội nghị năm 2016.

Ảnh họp BTV 23.6.2016

Phát huy thế mạnh của Hiệp hội là thành viên của các tổ chức tư vấn kỹ thuật quốc tế: FIDIC, FIDIC/ASPAC, FACE, trong thời gian tới, Hiệp hội sẽ triển khai và phát triển các khóa đào tạo các mẫu hợp đồng FIDIC tại Việt Nam, xuất bản phiên bản tiếng Việt các mẫu hợp đồng FIDIC tại Việt Nam theo giấy phép của FIDIC. Hiệp hội cũng sẽ tích cực, chủ động đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn bản pháp quy của Nhà nước liên quan đến hoạt động xây dựng nói chung và hoạt động tư vấn xây dựng nói riêng. Quan tâm phối hợp đến việc điều chỉnh Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Hội nghị nhất trí thông qua kế hoach hoạt động và thu chi của Hiệp hội năm 2016 và thông qua danh sách kết nạp Hội viên mới.

Cuộc họp kết thúc lúc 12h00 cùng ngày