Chiều ngày 9 tháng 12 năm 2019, tại Trụ sở INKINDO , Jakarta – Indonesia, Hội nghị Thường niên Hiệp hội kỹ sư Tư vấn ASEAN năm 2019 đã tổ chức thành công với sự tham dự của các Hiệp hội thành viên : Việt Nam (VECAS), Indonesia (INKINDO), Thailand (CEAT), Malaysia (ACEM), Philippines (CECOPHIL), Myanmar (MICEG) và Quan sát viên – Lào (LTEC); do ông Widhoon Chiamchitrong, Chủ tịch FACE nhiệm kỳ 2017 – 2019, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Thailand (CEAT) chủ trì. Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam đã cử Chủ tịch Nguyễn Thị Duyên và Phó Chủ tịch Phạm Thị Bích tham dự hội nghị thường niên.

Sau lễ chào cờ của nước chủ nhà và ASEAN, Hội nghị đã trao đổi về các hoạt động của FACE nhiệm kỳ 2017 – 2019, thảo luận về các hoạt đông, thông tin chung về năng lực kỹ sư chuyên nghiệp, chính sách thù lao tư vấn…, phê chuẩn Chủ tịch FACE nhiệm kỳ 2019 – 2021 (Bà Nguyễn Thị Duyên – Chủ tịch VECAS), bầu Phó Chủ tịch FACE (Ông Manolo G. Dador – Chủ tịch CECOPHIL) và chỉ định Tổng Thư ký (Ông Zulikifli Halim – Phó Tổng thư ký INKINDO), Kiểm soát viên nội bộ (Ông Aung San, Tổng Thư ký MICEG) và cập nhật Ban Lãnh đạo FACE.

Nhân dịp này, sáng ngày 9 tháng 12 năm 2019, các đại biểu FACE đã đến thăm và gặp gỡ Ban Thư ký ASEAN tại trụ sở ASEAN , Jakarta. Phó Tổng thư ký ASEAN, ông R.M. Michael Tene đã tiếp và trao đổi, ghi nhận những ý kiến của Ban Lãnh đạo FACE mong muốn sự quan tâm của các Thành viên quốc gia ASEAN hơn nữa đối với ngành tư vấn kỹ thuật.

 

Hội nghị Thường niên FACE

 Phó tổng Thư ký ASEAN tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu FACE.