Với mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận thông tin về các cơ hội kinh doanh, tăng cường hiểu biết về quy định và quy trình đấu thầu của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á tới các doanh nghiệp tư vấn và xây dựng Việt Nam để chuẩn bị hồ sơ dự thầu tốt hơn, và cập nhật những quy định của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á về quản lý rủi ro trong đấu thầu, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS) đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam (ADB) tổ chức hội thảo “Cơ hội kinh doanh với nhóm Ngân hàng Thgiới và Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam” tại Hà Nội ngày 26 tháng 11 năm 2015.

Đã có gần 100 đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị Hội viên VECAS, nhà thầu tư vấn và xây lắp khác tham dự. Ông Achim Fock – Giám đốc điều phối Danh mục Đầu tư và Hoạt động Dự án (WB) và bà Nguyễn Thị Duyên – Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS) đã phát biểu khai mạc Hội thảo. Hội thảo đã thành công tốt đẹp.
1

2

3

4

5

Hội thảo WB – ADB ngày 26/11/2015