Tiếp theo chuỗi hội thảo trực tuyến của FIDIC liên quan tác động của dịch bệnh COVID-19 đến các vấn đề trong hợp đồng xây dựng, ngày 16 tháng 4 năm 2020, hội thảo với chủ đề “COVID-19: hợp đồng tư vấn và vai trò của nhà tư vấn trong dự án” đã diễn gia với khoảng 900 người trên toàn cầu tham gia (theo thông tin của FIDIC), đã thảo luận các vấn đề khác nhau mà các kỹ sư tư vấn có thể gặp phải trong khi thực hiện các hợp đồng tư vấn với khách hàng của họ và thực hiện vai trò của kỹ sư trong đại dịch COVID-19.

Sau phát biểu khai mạc hội thảo của Chủ tịch FIDIC, ông Nelson Ogunshakin – Giám đốc điều hành FIDIC đã điều hành và giới thiệu các diễn giả:

Mr Liu Luobing, Thành viên Ban điều hành FIDIC, từ Trung Quốc
Mr Pierre Verzat, Giám đốc điều hành, Systra, Pháp
Mr James Mwangi, Chủ tịch , FIDIC GAMA, khu vực Châu Phi
Mr Andrew Read, Thành viên, Pederson Read, New Zealand
Mr David Brown, Thành viên, Clyde & Co, Pháp
Mr Vincent Leloup, Chủ tịch Ủy ban hợp đồng FIDIC, từ Pháp

Theo Chủ tịch ủy ban hợp đồng FIDIC, vai trò của kỹ sư trong các hình thức hợp đồng của FIDIC là rất quan trọng thông qua một loạt các quyền được trao, bao gồm các vấn đề về sức khỏe và an toàn, đặc biệt có liên quan các quy định của các quốc gia, các khu vực về các biện pháp thực hiện để bảo vệ chống lại sự lây lan của Covid-19. Tuy nhiên, theo ông, việc tìm cách giải thích theo nghĩa đen của hợp đồng không phải là con đường tốt nhất để thực hiện trong môi trường hiện tại, đặc biệt là nếu điều này dẫn đến nhiều tranh chấp và phá sản tiềm ẩn.  Giám đốc điều hành của Systra, Pháp, ông Pierre Verzat nói rằng công ty hiện tại của ông tập trung vào việc hợp tác với các khách hàng của mình để đưa ra các cách giải quyết trong những hoàn cảnh khó khăn. Pierre Verzat đã đưa ra quan điểm rằng tất cả mọi người hiện nay cùng hết sức lúng túng, hoang mang vì ảnh hưởng của Covid-19. Do đó các bên sẽ buộc phải làm việc cùng nhau vì đó là cách duy nhất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng ở vị trí bền vững, cho cả hành tinh và cho chính ngành kỹ thuật.

Các diễn giả cho rằng sẽ có một số tranh luận thú vị về các điều khoản trong các thỏa thuận tư vấn sắp tới trong bối cảnh Covid-19. Họ cũng đánh giá cao các hình thức hợp đồng của FIDIC phiên bản 2017 vì cách tiếp cận hợp tác và linh hoạt hơn và trao cho kỹ sư sức mạnh để chủ động đưa các bên tham gia hợp đồng ngồi lại với nhau, hợp tác và giảm thiểu các vấn đề trong tương lai.

Tóm tắt hội thảo, Chủ tịch FIDIC, ông Bill Howard cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác nhiều hơn và đối thoại hiệu quả trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Ông đã nhấn mạnh vai trò của kỹ sư chuyên nghiệp và tầm quan trọng của vai trò trung thực, độc lập của kỹ sư tư vấn hơn trong môi trường hiện nay nhằm đối phó với ảnh hưởng của COVID-19.

Trong các hội thảo trực tuyến của FIDIC, các diễn giả đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các bên tham gia hợp đồng. Đối thoại là chìa khóa của môi trường giải quyết tranh chấp phát sinh trong môi trường hiện nay.