Ngày 28/7/2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam phối hợp với Hãng AUTODESK     tổ chức Hội thảo ứng dụng BIM trong tư vấn, thiết kế và xây dựng.

Chương trình Hội thảo Ứng dụng BIM trong tư vấn, thiết kế và xây dựng