Kính gửi các đơn vị hội viên!

       Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam giới thiệu các đơn vị chương trình buổi đào tạo trực tuyến của FIDIC dành cho các kiến trúc sư/ kỹ sư tư vấn trẻ, với chủ đề quy hoạch và quản lý đô thị bền vững.

       Buổi đào tạo trực tuyến này do 2 ủy ban của FIDIC là Ủy ban về phát triển bền vững (Sustainable Development Committee- SDC)  và Ban điều hành diễn đàn kỹ sư trẻ (Young Professional Forum Steering Committee) đứng ra tổ chức với đối tượng là các kỹ sư tư vấn và kiến trúc sư trẻ đang hoạt động trong các công ty/hiệp hội là thanh viên của FIDIC.

       Đề nghị các đơn vị phổ biến và tạo điều kiện cho các kỹ sư tư vấn trẻ, kiến trúc sư trẻ quan tâm tham dự.

Thời gian 17h ngày thứ ba tuần sau  22/5/2018.

Nội dung buổi webinar gồm 3 bài trinh bày chính:

  • Kỹ sư Thomas Kraubitz, cao học thiết kế ĐH Harvard, công tác tại công ty BuroHappold (Đức): bài trinh bày về vai trò của người kỹ sư tư vấn trong việc phát triển bền vững, với ví dụ về công tác quy hoạch năng lượng cho khu đô thị TXL của Berlin (Đức).
  • Kiến trúc sư Stellan Fryxell, công ty Tengbom (Thụy Điển), trinh bày về tầm quan trọng của việc kết hợp giữa công tác quy hoạch đô thị với các giải pháp môi trường hiện đại.
  • Kỹ sư Peter Boswell, FIDIC, trinh bày về tiêu chuẩn ISO 37101 mới về quản lý và phát triển bền vững cho các đô thị và khu dân cư

FIDIC YPF Webinar May 22,2018 on Urban Sustainability Management for Young Professionals